W imieniu Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego uprzejmie informuję o naborze do kolejnej edycji programu „A ja wybieram łyżwy”, którego rozpoczęcie planowane jest od 1 lutego 2016 roku. Wzorem lat ubiegłych zajęcia są całkowicie bezpłatne i odbywają się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego. Zapewniamy także łyżwy i podstawowy sprzęt ochronny dla uczestników. Pojedyncza grupa uczestników nie powinna przekraczać 25 osób.

Zajęcia będą odbywały się na Lodowisku im. Witalisa Ludwiczaka zlokalizowanym przy ulicy Ojca Mariana Żelazka 1 w Poznaniu, administrowanym przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

W nadchodzącej edycji dysponujemy blokiem godzin od wtorku do piątku od godziny 8:00 do 11:45. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o pełnej godzinie i trwają 45 minut. Podstawą przyjęcia do programu jest przesłanie pisemnego zgłoszenia na adres e-mail: biuro@pth-hokej.pl

Zgłoszenia do programu przyjmujemy tylko od osób upoważnionych do reprezentowania danych placówek oświatowych do dnia 1 lutego 2016 roku. O przydziale godzin dla poszczególnych szkół poinformujemy drogą elektroniczną do dnia 1 lutego 2016 roku. Warunkiem uczestnictwa w programie jest przedstawienie list uczestników przed rozpoczęciem programu.